Automatyczne kotły grzewcze
KWM-SGR

Produkujemy automatyczne kotły z ślimakowym podajnikiem paliwa o mocy od 12kw do 300kw kotły wyposażone są w wysokiej klasy, zespół podający z dużym koszem zasypowym, sterownik i dmuchawę oraz dodatkowe palenisko na którym można palić niezależnie bez używania podajnika jak i współpalić tzn. palić jednocześnie w trakcie palenia na podajniku dokładać na dodatkowe palenisko

czytaj więcej

Kotły uniwersalne
WULKAN I WULKAN PLUS

Produkujemy uniwersalne kotły typu WULKAN I WULKAN PLUS wyposażone w miarkownik ciągu lub wysokiej klasy sterownik i dmuchawę. W kotle tym można spalić miał węglowy, drewno, węgiel oraz biopaliwa np. brykiet, pellet. Na naszych liniach technologicznych produkujemy wysokiej jakości kotły c.o.: - Uniwersalne opalane miałem węglowym, węglem, drewnem, wiórami, trocinami oraz pelletem

czytaj więcej

Automatyczne kotły grzewcze ECO S-T TECHNIX

Produkujemy automatyczne kotły 5 KLASY i ECODESIGN z ślimakowym podajnikiem paliwa o mocy od 9 kw do 48 kw kotły wyposażone są w wysokiej klasy , zespół podający z dużym koszem zasypowym, sterownik i dmuchawę. Automatyczne kotły grzewcze ECO S-T z wielopaliwowym podajnikiem paliwa typu SV-200 charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną i czystością spalania węgla kamiennego, tzw. eko- groszku potwierdzonymi certyfikatami. Pojemność zbiornika opału wystarcza nawet na 4-8 dni pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz kaloryczności opału.

Każdy kocioł ECO S-T wyposażony jest w specjalny palnik wielopaliwowy, które spalają oprócz eko-groszku również paliwa o podwyższonej spiekalności (np.miał węglowy), pellety oraz mieszanki ze zbożem (np. miał z owsem).

Umożliwia to nowatorska budowa palnika, w którym zastosowano:


- specjalny system napowietrzania paleniska


Obsługa kotła ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz załadunku opału do zasobnika. Automatyka umożliwia zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie zbiornika C.W.U. Latem.
W kotłach automatycznych klient ma możliwość dokonania wyboru sterownika stosownie do własnych potrzeb. W standardzie kocioł wyposażony jest w:
- palnik wielopaliwowy spalający eko-groszek, miał węglowy oraz pellety posiadający mechaniczne zabezpieczenie ślimaka z biegiem wstecznym
- prosty intuicyjny sterownik
Opcjonalnie kocioł można wyposażyć w sterownik z możliwością sterowania przez internet np.na smartfonie, programowania stref czasowych (zaprogramowania w różnych porach dnia różne temperatury) .
Przy spalaniu biopaliw (np.pellet) należy kocioł doposażyć w odpowiedni osprzęt aby kocioł mógł pracować zgodnie z normami
granicznej emisji wg PN-EN 303-5:2012- klasy 5, ekoprojektu

- efektywności energetycznej – klasy B.

Wszystkie nasze kotły dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta jak i instalacji. posiadamy duży wybór sterowników od najprostszych po rozbudowane którymi można sterować poprzez sieć.

 

Kotły ECO S-T spełniają wymagania:

 

- Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i

oznaczone znakiem „CE”.

 

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28. 04. 015 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

 

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27. 04. 2015 r. uzupełniające

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet

efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.

 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań

dla kotłów na paliwo stałe.(Dz. U. poz. 1690)